Šifra Otce vlasti

Šifra Otce vlasti

Výstava na Václavském náměstí k příležitosti 700. výročí narození Karla IV.

Projekt je zaměřen na prezentaci Nového Města pražského a osobnost Karla IV. coby stavitele a velkého vizionáře, který své plány dokázal obdivuhodně realizovat. Ideová a urbanistická koncepce Nového Města, plánovaného jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, dodnes udivuje svou velkorysostí a promyšleností. Vedení ulic, velikost a rozmístění hlavních prostorů stejně jako jednotlivých církevních dominant a jejich zasvěcení odpovídalo složitému ideovému plánu. Karel IV. nám po sobě zanechal monumentální šifru. Nastal čas ji rozluštit!

Venkovní výstava v horní části Václavského náměstí, zabývající se urbanistickou a symbolickou koncepcí Nového Města pražského v kontextu Prahy, zemí Koruny české a Svaté říše římské. Osmadvacet výstavních panelů poprvé představí unikátní grafické materiály, přibližující středověkou podobu Nového města.

Výstava Šifra Otce vlasti byla 3. 5. 2016 v 16,00 slavnostně zahájena vernisáží. Vše se povedlo, děkujeme za pochvalné ohlasy.

Děkujeme zejména řečníkům a podporovatelům za moc pěkné projevy: Jan Wolf radní MHMP, Eliška Kaplický Fuchsová MHMP, prof. Kislingerová MHMP, Jan Krejčí radní MČ Praha 1. A děkujeme Vám všem, kteří jste dorazili za hojnou účast.

 

Tiskovou zprávu naleznete zde.

 

Doprovodné akce k projektu:

5. 5. 2016 (18:00)
Metropole Evropy – přednáška v Novoměstské radnici
Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci urbanistické koncepce Nového Města pražského a význam Prahy coby metropole Svaté říše římské, významné křižovatky obchodních cest a staveniště středověké Evropy. Kapacita sálu je přibližně 160 osob.

17. 5. 2016 (18:00)
Nebeský Jeruzalém – benediktinský klášter Na Slovanech
Veřejná přednáška bude zaměřena na prezentaci symbolické koncepce Nového Města pražského, pojatého jako zhmotnění nebeského Jeruzaléma, ideálního města, kam se dostane všechen spasený lid. V rámci přednášky budou prezentovány jednotlivé církevní památky Nového Města, jejich vzájemné prostorové vztahy, zasvěcení a duchovní pouto s významnými centry křesťanství. Kapacita sálu 160 osob.

14. 5. a 28. 5. 2016 (18:00)
Novoměstský kříž – vycházka ve 2 termínech
Veřejná bezplatná vycházka, v rámci které poznáme vybrané církevní stavby Nového Města přímo v terénu. Zabývat se budeme jejich původní středověkou podobou, ideovou náplní a významem v urbanistické struktuře Nového Města a celkovém ideovém plánu jeho založení. Kapacita omezena na 50 osob. Místo na vycházce bude nutno předem rezervovat.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující