O nás

134 850 m2
činí plocha nemovitostí všech našich členů

přes 50 členů / společností,
což je aktivních 3 890 osob

567 vypitých šálků kávy
při plánovaní aktivit

43 akcí
pod naší záštitou

Kde působíme

Naším působištěm je zejména Václavské náměstí

Většina našich členů je právě z Václavského náměstí a blízkého okolí. Spojuje nás společný zájem o rozvoj Václavského náměstí a centra obecně. Chcete se k nám přidat?

více informací

O spolku

Sdružení Nového Města pražského, z.s., založeno v roce 2005, zastupuje občany a dále významné firmy, obchody, banky, hotely, restaurace, paláce a rezidenty sídlící na Václavském náměstí a v jeho okolí. Hlavním posláním spolku je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj.

Více

Našimi stěžejními tématy jsou revitalizace Václavského náměstí, jeho údržba, bezpečnost a odpovídající funkční využití.

Chceme Václavské náměstí jako živý veřejný prostor pro všechny obyvatele, podnikatele a návštěvníky Prahy. Místo, kde je lidem příjemně a rádi zde tráví svůj čas. Místo inspirující a důstojné. Místo, na které můžeme být hrdi.

Naším základním principem je jednota názorů a postojů. Spojili jsme se za účelem realizace konkrétních a přesně daných cílů. Naše vize lepšího Václavského náměstí a jeho okolí je, jak věříme, totožná s postojem naší široké veřejnosti.

Uvědomujeme si, že nedílným prvkem funkční společnosti je její občanský sektor, který vytváří aktivní občanskou společnost, která se má v případech nesprávného směřování věcí veřejných stát tlumočníkem postojů široké veřejnosti, upozornit na problémy a přispět k nápravě v těch případech, kdy se zásahy státu ukazují nedostatečné či škodlivé.

Funkční občanská společnost pak zejména motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, na rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti za věci veřejné jako „své věci“.

 • Obyvatelům musí veřejná moc zajistit bezpečné místo k bydlení, které i přes svůj nesporný celoměstský a celostátní význam bude respektovat jejich zájmy a jejich práva.
 • Podnikatelům podporu jejich aktivit vzhledem k významu, jež mají pro nás všechny. Naopak důkladně kontrolovat ty, u nichž je zjevný sporný či záporný přínos rozvoji Václavského náměstí, jako jsou erotické kluby a stánky s pochybným sortimentem, jejichž fungování přináší Václavskému náměstí mnoho problémů.
 • Občanům musí být umožněny klidné a bezpečné procházky a relaxace v prostorách náměstí a to i ve večerních hodinách.
 • Návštěvníkům města zajistit potřebné služby a péči, ale zároveň nechť jim veřejná moc netoleruje přečiny proti veřejnému pořádku.

Vaše postřehy, návrhy a připomínky uvítáme na kontakt@sdruzeni-nmp.cz

Méně

Naše cíle

Bezpečnost

Více
 • Skutečně aktivní a stále přítomné policejní hlídky státní policie i městské policie, aktivní potírání veškerých přestupků
 • Konec kapsářů, fungující policejní tým Kapsa
 • Stíhání falešných policistů
 • Využívání kamerového systému města
 • Pravidelná a intenzivní komunikace s policií ČR i městskou policií
 • Kontrolní opatření na kontrolu efektivnosti hlídek policie
 • Drogová prevence – odstranění distribuce drog z Václavského náměstí, aktivní policejní represe, spolupráce s dalšími občanskými sdruženími a terénními programy operujícími na území – Drop-in, Sananim, Progressive, pomoc při hledání vhodných prostor a financí pro specifické potřeby (např. tzv. „šlehárny“), aktivní komunikace a spolupráce s Městskou částí Praha 1 a Magistrátem, podpora jednání o substitučních léčbách závislých
 • Prostituce – aktivní práce a spolupráce policie, státní a městské, při potírání prostituce a nabízení sexuálních služeb v prostoru Václavského náměstí a okolí
Méně

Doprava

Více
 • Omezit průjezdnost centrem pro automobily, které centrem jen projíždějí (např. proto, že je to kratší nebo rychlejší)
 • Vybízet magistrát a MČ Praha 1 k rychlému zřízení odstavných parkovišť, podzemních parkovišť a parkovacích domů
 • Zasadit se o co nejrychlejší urbanistickou změnu Václavského náměstí
 • Zahájení revitalizace spodní části náměstí – dle výběrového řízení magistrátu
 • Vypsání zadání projektu na revitalizaci horní část náměstí
 • Možnost parkování v modré zóně po 18. hodině večerní, až do 07.00 hod ráno
 • Odstranění stanovišť pro taxíky bez správce, přísné a časté kontroly taxikářů, zavedení systému pro „poctivou“ taxislužbu
Méně

Pořádek

Více
 • Policie musí stíhat všechny rozdavače letáků a potírat tzv. naháněče do erotických podniků a kabaretů
 • Živnostenský odbor nesmí vydávat souhlasná stanoviska a povolení k erotickým salónům a kabaretům v centru Prahy, nesmí povolat letáky s morálně závadným obsahem
 • Živnostenský odbor musí okamžitě stíhat jakoukoliv nepovolenou reklamu
 • Ministerstvo kultury nesmí vydávat registrační čísla na pochybné tiskoviny
Méně

Život

Více
 • Zavedení tzv. městských židlí do prostoru spodní (nesvažité) části náměstí
 • Zvýšení míry skutečné okrasné a užitné zeleně namísto současných nevzhledných záhonů, v dolní části náměstí navíc značně zanedbaných a neudržovaných keřových porostů
 • Podporovat obchody, restaurace, služby a kulturní a ostatní podniky – s dobrou pověstí
 • Postupné minimalizace stánků rychlého občerstvení na Václavském náměstí, které jsou nadbytečné, protože stravovacích služeb je dostatek v kamenných provozovnách
 • Možnost si bez starostí zaparkovat, dojít do divadla, na večeři, nakoupit
Méně

Co jsme dokázali

Vlastní projekt Šifra Otce vlasti

V roce 2016 jsme k 700. výročí narození Karla IV. realizovali vlastní velmi úspěšný projekt zaměřený na založení Nového Města pražského.

Komplexní zlepšení čistoty a úklidu

Zasadili jsme se o komplexní zlepšení čistoty a úklidu v oblasti náměstí. Aktivně spolupracujeme s TSK, řešíme dennodenní problematiku, jako opravy městského mobiliáře, chybějící dlažbu,...

Regulace buskingu
Méně stánků

Připomínkovali jsme vyhlášku k buskingu. Podílíme se na snížení počtu stánků na Václavském náměstí.

Prosazujeme revitalizaci Václavského náměstí

Jsme členy komise pro revitalizaci a připomínkujeme nový vzhled a funkčnost Václavského náměstí.

Obnova laviček na Václavském náměstí

Formou patronátu občanů či firem jsme restaurovali již 75 laviček z 83 a osadili je zajímavými citáty v češtině a angličtině.

Zasadili jsme již 359 květin, sázíme stromy

žZasadili jsme 9 stromů. Nejnověji jsme na jaře osázeli záhon uprostřed Václavského náměstí celkem 208 kusy květin letní výsadby.

Václavské Vánoce a Václavské Velikonoce

Václavské Vánoce se Štědrovečerní mší pod širým nebem a Václavské Velikonoce jsou tradiční trhy pro Pražany s kulturním programem, které jsme iniciovali v horní části...

Jsme členy magistrátních komisí

Jsme stálými členy magistrátní Komise pro kultivaci Václavského náměstí, Komise PPR a Komise pro rozvoj cestovního ruchu.

Prosadili jsme pěší zónu v dolní části

Prosadili jsme pěší zónu v dolní části Václavského náměstí.

Spolupracujeme s policií

Aktivně spolupracujeme s městskou i státní policií, se zástupci terénních programů pro drogově závislé, navrhli jsme strategii a postup v oblasti drogové scény pražského centra.

Přispěli jsme na pořízení dětského skákacího hradu

Přispěli jsme na pořízení dětského skákacího nafukovacího hradu pro Městskou Policii Praha 1.

Spolupracujeme s médii

Účastníme diskuzí v médiích ohledně problematiky VN – např. ČT1, TV Nova, Český rozhlas, ČT24, MF Dnes, deník Metro. Objevili jsme se v dokumentárním filmu...

Spolupracujeme s Magistrátem a Městskou částí Praha 1

Pravidelně předkládáme Magistrátu hl. m. Prahy a MČ Praha 1 podněty a návrhy řešení aktuálních problémů v centru Prahy.

Spolupracujeme s Národním muzeem

Aktivní účast a marketingová pomoc Národnímu muzeu při významných výročích.

Vytváříme kontrolní skupiny

Pravidelně společně s Živnostenským odborem MHMP a policií vytváříme kontrolní skupiny, které svým působením na náměstí výrazně omezují noční rozdávání letáků a lákání do erotických klubů.

Prosadili jsme zákon o regulaci reklamy

Podařilo se nám prosadit městskou vyhlášku o regulaci reklamy a tím alespoň částečně omezit rozdávání letáků propagujících zejména noční erotické kluby v oblasti Václavského náměstí.

Vlastní projekt Dvě tváře Prahy

Již 9 let organizujeme fotosoutěž „Dvě tváře Prahy“ s následnou výstavou fotografií na náměstí, jejímž cílem je poukazovat na krásy a nešvary centra města.

Iniciovali jsme výstavu Příběh Václavského náměstí

Iniciovali jsme foto výstavu Příběh Václavského náměstí (2014), která mapovala jeho historii, následně pak další ročník s názvem Václavské náměstí – výkladní skříň metropole (2015).
ZavřítPředchozíNásledující