WORKSHOP TRAMVAJE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

WORKSHOP TRAMVAJE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ

Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na workshop na téma TRAMVAJE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ, který se koná v pondělí 4.února 2019 od 17 do 19,30hod ve velkém sále Hotelu Jalta, Václavské nám. 45.

Jedná se o odbornou moderovanou diskusi na téma přínosů i negativ znovu zavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, její podoby a rozsahu, navazující na workshop pořádaný na stejné téma 16/4/2018.

PROČ – každý má na téma tramvají a Václavského náměstí silný názor, rádi bychom k tomu po roční odmlce přinesli další fakta od odborníků, aby názory veřejnosti, politiků a těch co rozhodují, mohly být dobře podloženy argumenty.

 V úvodním bloku s odbornými přednáškami na dané téma vystoupí tito odborníci

– náměstek primátora Adam Scheinherr, radní pro dopravu MHMP

– ing. Jan Šurovský PhD., technický ředitel Dopravní podnik hl.m. Prahy

– ing. Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy IPR Praha

– ing. Martin Šubrt, náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing, ROPID

– ing. Petr Vacek, hlavní projektant projektu revitalizace Václavského náměstí, Cigler architekti

V diskuzním bloku, který bude následovat cca od 18,00 pak dále vystoupí

 • primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib
 • starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský
 • místostarosta a radní pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 1 Petr Hejma
 • místostarosta pro územní rozvoj MČ Praha 2 Václav Vondrášek

Workshop je určen pro širokou veřejnost, politiky, úředníky, dopraváky, urbanisty.

Symbolické vstupné je 200Kč/osoba, (výtěžek bude použit na další publicitu řešení tramvajové dopravy na Václavském náměstí).

Moderuje Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského.

Pořádá Sdružení Nového Města pražského, z.s. (www.CentrumPrahy.cz) ve spolupráci s MHMP a MČ Praha 1.

Workshop proběhne pod záštitou primátora hl. m. Prahy pana Zdeňka Hřiba.

POZOR DŮLEŽITÉ!
Pro REZERVACI místa je nutné se na workshop REGISTROVAT na Google formuláři na této adrese https://goo.gl/forms/9qDYYLsxXL4Fzkj62

Informace k prvnímu workshopu najdete na našem webu menu Akce https://www.centrumprahy.cz/1546/

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

INFORMACE A ZÁVĚRY Z WORKSHOPU

Jednotlivé prezentace mluvčích můžete stáhnout zde:
http://www.uschovna.cz/zasilka/JTNGT2EM3XFXIVND-5RU

 

ODBORNÝ ZPRAVODAJ (k tisku zde)

TÉMA:  DOPRAVNÍ SITUACE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ – NÁVRAT TRAMVAJÍ NA VÁCLAVÁK   –  Únor 2019

Zpracováno ve spolupráci s Vladimírem Vackem z architektonického studia Jakub Cigler Architekti, Janem Šurovským, technickým ředitelem Dopravního podniku hl. m. Prahy, Martinem Šubrtem, náměstkem ředitele pro městskou dopravu a marketing ROPID, Lukášem Tittlem, specialistou koncepce dopravy, IPR Praha a Janem Adámkem předsedou Sdružení Nového Města pražského

Václavské náměstí v kontextu dějin Prahy a celé České republiky

Václavské náměstí bylo od nepaměti dopravní tepnou celé Prahy. První tramvajová doprava na Václavské náměstí byla zavedena již v roce 1884 v podobě tzv. koňky – vozu taženého koňmi na tramvajových kolejích o vzdáleností 9 metrů. V roce 1895 došlo k přesázení alejí a rozšíření kolejí na vzdálenost 19 m. V roce 1900 proběhla elektrifikace a osová vzdálenost tramvajových kolejí se zmenšila na 16 metrů.

Dopravní obslužnost VN v historii

Klíčové mezníky

V roce 1927 byla provedena zásadní přestavba náměstí z důvodu rostoucí intenzity automobilové dopravy. Koleje tramvají byly poprvé umístěny do středu náměstí, které bylo v této době především dopravní tepnou.

Revitalizace Václavského náměstí probíhala pravidelně co 20 let, a to s ohledem na změny probíhající ve městě především v souvislosti s nárůstem obyvatel města i návštěvníků, dopravy a průmyslovým rozvojem.

Poslední novodobé změny na Václavském náměstí proběhly naposledy před 38 lety. Z toho vyplývá, že nutnost revitalizace nyní, je více než na místě. Současná podoba náměstí dnes již naprosto neodpovídá potřebám obyvatel ani jeho uživatelům.

Slovo odborníka:

Ing. Martin Šubrt – náměstek ředitele pro městskou dopravu a marketing, ROPID

Dostali jsme se do bodu, kdy kapacita metra a stávajících tramvajových spojení v centru města je naplněna. Máme jedinečnou příležitost v rámci revitalizace Václavského náměstí vrátit mu i tramvajové koleje.

Přitom všem bude nutné najít takový kompromis, který bude vyhovovat co nejširší skupině cestujících. Některé oblasti dopravních uzlů jsou přeplněné právě z důvodů chybějící alternativy. Na některá místa se nám dostávají zbytečně cestující, kteří by použili jinou alternativu, kdyby existovala. Stávající situace dopravní tepny přeplňuje. Například Spálená ulice denně odbaví 90 tisíc cestujících. Ječná ulice 85 tis., Jindřišská ulice 80 tis. cestujících, Moráň 77 tis., Národní třída 65 tis. Seifertova ulice 61 tis. cestujících. Tramvaje přepravují v centru Prahy více osob než řada linek metra v zahraničí. Máme nejvyšší hustotu tramvajového provozu na světě.

Tyto předimenzované trasy navíc nemají adekvátní alternativu, pro případ odklonu dopravy. Jsem přesvědčen, že návrat tramvají na Václavské náměstí by celkové situaci odlehčil. Výrazně by se zlepšila a zrychlila spojení a dostupnost míst díky těmto úpravám dopravního spojení v centru Prahy. S dopadem i na okrajové části města.

 Ing. Lukáš Tittl – specialista koncepce dopravy, IPR Praha

Tramvaje patřily k Václavskému náměstí po dobu takřka 100 let. V rámci tématu návratu tramvají na Václavské náměstí se zabýváme rovněž otázkou: Jak se mohlo stát, že dvě místa ležící tak blízko sebe, mají natolik odlišný kolorit. Václavské náměstí versus Příkopy (některými přezdívané „česká svíčková“ pro své vysoké nájmy maloobchodních prostor). První místo se stalo spíše nekoordinovanou, špinavou dopravní tepnou, Příkopy naopak patří k nejdražším ulicím světa.

Proč trpí Václavské náměstí? Domnívám se, že hodně místa je věnováno automobilové dopravě. Jsem rovněž přesvědčen, že bez návratu tramvají na Václavské náměstí hrozí centru města kolaps dopravy.

Tramvaje na Václavském náměstí podpoří hromadnou dopravu, přivedou nové klienty do této části Prahy, oživnou pasáže, vrátí se běžný život. Tramvaje jsou pouhým kamínkem, i když podstatným, v mozaice, která vede ke zlepšení a zkvalitnění života na nejvýznamnější náměstí České republiky.

Město dává zároveň signál investorům, že se jedná o místo, kde se vyplatí investovat, že se chystá s touto částí pracovat, což s sebou automaticky nese rozvoj.

Co tramvaje na Václavském náměstí s sebou přinesou? Významné zrychlení řady spojení hromadnou dopravou mezi centrem a jeho nejbližším okolím. Zlepšení pravidelnosti a plynulosti tramvajové dopravy v centru i na obvodu města vytvořením nových možností řešení mimořádných situací. Impuls k obnově Václavského náměstí do podoby, jakou si Praha zaslouží, při zdvojnásobení prostoru pro pěší.

Plán návratu tramvají na Václavské náměstí je do roku 2022.

 

Nová řešení a návrhy

Václavské náměstí nebo bulvár?

Ing. Vladimír Vacek – hlavní projektant revitalizace Václavského náměstí, Jakub Cigler Architekti

Představení projektu:

Tématu Návrat tramvají na Václavské náměstí se věnuji již 15 let.

Architektonické úvahy ve studii uvažovaly s doplněním kolejí do středového prostoru místo širokých chodníků.

Aktuálně pracujeme na novém pojetí, ale to je aktuálně ve stádiu rozpracovanosti, myslím, že velmi brzy budeme schopni vizualizace prezentovat.

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. – technický ředitel, Dopravní podnik hl. m. Prahy

Představení projektu:

DPP vítá doplnění nové tramvajové tratě v centru města a její přípravu v rámci změny ÚP Z 2838/00.

 • Síťové propojení Vinohradské ulice s vytíženými tratěmi v centru umožní lepší trasování linek a rozšíří směrovou nabídku spojení MHD.
 • V kontextu přípravy nových tratí je toto spojení nutné.
 • V případě výluk vzniká cenná nová objízdná trasa.

DPP jednoznačně preferuje vedení tramvajové trati v relaci Vinohradská –Hlavní nádraží –Bolzanova, umožňující nejen žádané síťové propojení, ale současně kvalitní dopravní obsluhu nádraží.

Vhodný doplněk k realizaci po výstavbě prioritní trati okolo Hlavního nádraží.

 • Přínos tramvajové trati na Václavském náměstí je více pro náměstí než pro tranzitní dopravu.
 • Existence tramvajového spojení je motivací k využití nabízených služeb a oživení obchodních aktivit přímo na Václavském náměstí namísto vzdálenějších, ale lépe dostupných obchodních center.
 • Cestující MHD dnes nabídku Václavského náměstí neznají, protože jedou jinudy nebo metrem.

Působení tramvajové trati na okolí

Dostavba tramvajové trati do stávající komunikace přináší otazníky z hlediska technických řešení a bezpečnosti. Z praxe je doloženo:

 • Nová tramvajová trať umožňuje dosáhnout nižších hodnot hluku, než je současný hluk ze silniční dopravy.
 • Při provozu tramvají v pěších zónách nedochází ke zvýšení poštu nehod.
 • Tramvajová doprava je pro cestující atraktivní i pro kratší cesty po centru města.

Eliminace hluku a vibrací

Tramvajové tratě v Praze jsou již běžně technicky řešeny tak, aby nedocházelo k rušivým vlivům na okolní prostředí (hluk, vibrace)

 

Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského

V principu se nejedná o tramvaje a dopravu jako takovou. Jedná se o to, jak to udělat, aby centrum Prahy bylo přátelské a přívětivé, aby sem lidé rádi chodili a bylo jim tu dobře.  Konkrétně Václavské náměstí utrpělo extrémně dvěma zásadními kroky – zrušením tramvajových tratí v 80. letech, a rozparcelováním náměstí polickou garniturou v devadesátých letech. Důsledky všichni známe. Odstěhovali se rezidenti, přistěhovaly se nevěstince.

Workshop popsal výhody i kritická místa tramvajové trati na Václaváku. Cílem bylo umožnit občanům, aby si na věc udělali názor po vyslechnutí objektivních argumentů. Workshop byl streamován na Facebooku Prahy 1. Celý workshop byl také natáčen, aby byl k dispozici všem.

KDO JSME A PROČ WORKSHOP O TRAMVAJÍCH POŘÁDÁME

Sdružení Nového Města pražského je spolek, který vznikl v roce 2005. Celých 14 let bojuje za lepší centrum Prahy se srdcem na Václavském náměstí. Naši členové působí ve 120 domech v centru Prahy. Proto víme velmi dobře, jak to tu vypadá, a co se tady děje.

Zmiňme jen několik aktivit z mnoha desítek činností spolku: Konference Přátelské město 11.9.2019 – třetí ročník.

Díky nám byla zrušena herna v domě VN 48, a dnes tam najdete namísto drog, prostitutek a dalšího zlořádu prodejnu mobilů. Každý rok pořádáme fotografickou soutěž 2 tváře Prahy (již 10 let) a také výstavu soch ve veřejném prostoru na VN VáclavArt (letos bude třetí ročník).

VÝHODY TRAMVAJOVÉ TRATI NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ:

 • Dopravní dostupnost – pro mnoho lidí je nepohodlné a zdlouhavé jet z Můstku na Muzeum nebo naopak.
 • Tramvajová doprava je bezbariérová (na rozdíl od metra).
 • V případě výluk vzniká cenná nová objízdná trasa (pomoc Ječné ulici – pokud tam spadne trolej, nezkolabuje tramvajová doprava v celém městě).
 • Na Václavském náměstí vznikne více prostor pro pěší.
 • Lidé budou lépe znát obchody, kavárny, kina, divadla a budou do nich více chodit.
 • Přívětivá tvář – je prokázáno, že tramvajová trať přináší větší čistotu, méně odpadků na zemi, lepší chování lidí, výměnu obchodů za kvalitnější a zajímavější, pro majitele nemovitostí zvýšení nájemného atd.
 • Zmizí nesmyslné záhony zabraňující lidem volně po náměstí korzovat ze strany na stranu.
 • Občané si stěžují, že příliš moc autodopravy dělá z pobytu v horní části náměstí nepříjemný zážitek. S tramvajemi bude nutné omezit auta – například zrušit druhé a třetí parkovací řady aut nebo nekonečné objíždění náměstí při hledání volného parkovacího místa (když garáže Slovan jsou poloprázdné).

Hluk již není problém – gumové vany minimalizují hluk i vibrace.

CO JE POTŘEBA PŘIPRAVIT

 • Nutno vyztužit stropní desky metra Muzeum i Můstek (to by se nicméně muselo udělat i bez zavedení tramvajových linek).
 • Chytře vymyslet, kudy tramvajová trať povede – nutno zachovat prostor kolem sv. Václava pro srocování lidí (demonstrace apod.).

 

Články v médiích:
https://www.idnes.cz/praha/zpravy/tramvaje-vaclavske-namesti-doprava-praha.A190204_191243_praha-zpravy_zuf

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tramvaje-nepojedou-stredem-vaclavskeho-namesti-maji-se-o-mis/r~f1664bf2288d11e99d3cac1f6b220ee8/

https://www.praha1.cz/zaznam-workshopu-tramvaje-na-vaclavskem-namesti/

https://www.tvarchitect.com/clanek/kudy-pojedou-tramvaje-na-prazskem-vaclavskem-namesti-na-workshopu-diskutovala-laicka-verejnost-s-odborniky/

 

Sdružení Nového Města pražského děkuje MHMP odboru komunikace a marketingu za podporu při pořízení záznamu z workshopu a současně všem účastníkům, řečníkům i přednášejícím jak z MHMP, MČ Praha 1, IPR Praha, DPP Praha, Ropid, Jakub Cigler Architekti i arch. Zdeňku Lukešovi za jejich účast a vystoupení.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující