Workshop Tramvaje na Václavském náměstí ANO či NE?

Workshop Tramvaje na Václavském náměstí ANO či NE?

V pondělí 16. dubna od 17,00 pořádal náš spolek v Hotelu Jalta odbornou moderovanou diskusi na téma přínosů i negativ zavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, její podoby a rozsahu, pod názvem TRAMVAJE NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ ANO ČI NE?

PROČ – každý má na téma tramvají a Václavského náměstí silný názor, rádi bychom k tomu přinesli fakta od odborníků, aby názory veřejnosti, politiků a těch co rozhodují, mohly být podloženy fakty.

V úvodním přednáškovém bloku s odbornými přednáškami na dané téma vystoupili

ing. Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy, IPR Praha

– ing. Jan Šurovský PhD., technický ředitel, Dopravní podnik hl.m. Prahy

– ing. Martin Šubrt, náměstek ředitel pro městskou dopravu a marketing, ROPID.

V následném diskusním bloku pak dále vystoupili

  • primátorka hl.m. Prahy paní Adriana Krnáčová
  • náměstkyně primátorky Petra Kolínská
  • radní pro kulturu a cestovní ruch Jan Wolf

Workshop pořádal spolek ve spolupráci s MHMP a proběhl pod záštitou primátorky hl.m. Prahy paní Adriany Krnáčové.

Moderoval Jan Adámek, předseda Sdružení Nového Města pražského.

Workshop byl určen pro širokou veřejnost, politiky, úředníky, dopraváky, urbanisty.

Tisková zpráva

Cesta na Václavák dnes často trvá déle, než v 70. letech. Pomůže obnovení tramvajové linky z Vinohrad k Václavskému náměstí, chtějí ji odborníci i laici.

 Praha, 16. dubna 2018

 Patří tramvaje na Václavské náměstí, nebo ne? Kudy by měla nová trasa vést? V Praze na to má názor každý – zejména v roce, kdy se konají komunální volby – shoda v této otázce ale dlouhodobě chyběla. Sdružení Nového Města pražského proto dnes vpodvečer uspořádalo setkání odborníků na veřejnou dopravu a rozvoj měst, politiků a lidí, kteří v této věci mají rozhodující hlas, a laické veřejnosti, včetně rezidentů Prahy 1. Cílem bylo shromáždit fakta a argumenty a pokud možno dosáhnout všeobecného konsensu, který se nebude měnit s každým dalším volebním obdobím.

 Hlasy příznivců tramvajové trati z Vinohrad směrem k Václavskému náměstí na setkání drtivě převážily nad hlasy odpůrců, a to jak mezi přítomnými politiky, odborníky, architekty i mezi laickou veřejností včetně rezidentů Prahy 1.

 Adriana Krnáčová, primátorka Prahy, v diskusi uvedla: Proti tramvaji na Václavském náměstí nic nemám, každá z diskutovaných variant bude pro dopravní obslužnost centra města přínosem. Spoléhám na odborníky, aby přinesli ty nejlepší varianty, kudy přesně trať vést.“

  „Sdružení Nového Města pražského podporuje obnovení provozu tramvají v horní části náměstí. Až do zrušení tramvajové linky z Vinohrad byl Václavák nezpochybnitelným srdcem města a místem, kde se odehrávalo všechno podstatné. Tuhle roli chceme Václavskému náměstí znovu vrátit, a jak se ukazuje, tramvaje na to mají významný vliv,“ řekl Jan Adámek, předseda pořádajícího Sdružení Nového Města pražského.

V praxi má ale větší podporu trasa z Vinohradské okolo Hlavního nádraží do Bolzanovy ulice, než přes náměstí samotné.

Jan Šurovský, člen představenstva Dopravního podniku uvedl, že trasa v blízkosti Hlavního nádraží je pro městského dopravce prioritou. Druhou větev vedoucí přes horní polovinu Václavského náměstí hodnotil spíše jako doplňkovou.

 Martin Šubrt, náměstek ředitele ROPID pro městskou dopravu a marketing uvedl, že dojezdové časy z celé řady pražských čtvrtí na Václavské náměstí jsou horší než v 70. letech. Souvisí to s rušením tramvajových tratí v místech, kde vznikly linky metra. Obnova trati z Vinohrad výrazně zlepší rychlost dopravy a vůbec stabilitu celé tramvajové sítě v centru Prahy. Více možností nových propojení a to včetně návaznosti na vlaky nabízí trať okolo nádraží.

Strategie rozvoje města s novými tramvajovými tratěmi v každém případě počítá. Jak upozornil Lukáš Tittl, specialista pro koncepci dopravy z IPR, řada tratí v centru města je na hranici své kapacity. Je to mimo jiné tím, že ve městě řadu let roste počet obyvatel, domů, kanceláří a pracovních příležitostí. Počet obyvatel středních Čech dojíždějících denně do města rovněž prudce roste.

Proběhla i debata o tom, jestli by mělo smysl vést tramvajovou linku podél celého náměstí až na Příkopy a Náměstí Republiky. Na tomto tématu není shoda, ačkoliv zde tramvaje až do roku 1985 takhle jezdily.

Diskuse se vedla také o technických aspektech nových tratí. Lze provést účinná opatření proti hluku a vibracím a stejně tak lze zvolit taková řešení, aby technická infrastruktura nehyzdila veřejný prostor. Ve prospěch nových tratí se vyslovil také Ondřej Šefců z Národního památkového ústavu.

Mezi účastníky debaty byli také náměstkyně primátorky Petra Kolínská, radní pro kulturu Jan Wolf, architekt Cigler a další.

Předvolební seriál

Tramvaje na Václavském náměstí jsou jedním z témat, která jsou klíčová pro život v centru Prahy, a jejichž řešení je zatím stále v nedohlednu.

Sdružení Nového Města pražského se bude až do voleb pravidelně ptát relevantních politických stran, které se zapojí do podzimních voleb, na jejich záměry s centrem Prahy. Bude tyto záměry konfrontovat s názory odborníků a preferencemi veřejnosti a zkoumat jejich proveditelnost a přínos pro město. Před volbami pak politikům vystaví vysvědčení založené na jejich dosavadních skutcích i budoucích plánech.

Několik vybraných mediálních ohlasů

E15 https://zpravy.e15.cz/byznys/doprava-a-logistika/praha-potrebuje-nove-tramvajove-trate-mohou-vest-pres-horni-cast-vaclavskeho-namesti-1345790

Týden https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/doprava/experti-tramvaj-na-hlavni-nadrazi-a-vaclavaku-je-potreba_476055.html

Praha TV https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/7080/vrati-se-tramvaje-na-vaclavske-namesti

Aktuálně.cz https://zpravy.aktualne.cz/regiony/praha/tramvaj-na-hlavni-nadrazi-a-vaclavske-namesti-je-treba-shodl/r~49eae0dc419c11e8bacfac1f6b220ee8/?redirected=1524677898

ČTK http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbornici-tramvaj-na-hlavni-nadrazi-a-vaclavske-namesti-je-treba/1610297

Blesk.cz https://www.blesk.cz/clanek/regiony-praha-praha-zpravy/536943/tramvaj-na-vaclavaku-vychodiskem-z-nouze-dopravni-situace-v-centru-je-na-hrane.html

 „Minutes“ z workshopu, jak je pořídil Martin Lánský pro Facebook spolku nabízíme zde:

Minutes z workshopu Tramvaje na Václavském náměstí ano či ne?

16/4 2018 17-19,00 Hotel Jalta

Zveřejněno na Facebooku spolku @VaclavskeNamestiSNMP

Václavské náměstí 16 duben v 17:22 ·

V hotelu Jalta právě začal workshop, kde očekáváme zuřivou debatu, zda obnovit tramvajovou linku z Vinohrad na Václavské náměstí, nebo ne. Máte-li názor a argumenty, přijďte taky, anebo sledujte průběžnou reportáž zde na Facebooku.

Václavské náměstí 16 duben v 17:29 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Úvodní slovo má zástupce IPR. V Praze v poslední dekádě rostl počet obyvatel, bytů, kanceláří, a tudíž pracovních příležitostí. Tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Problém je systém veřejné dopravy. Počet lidí dojíždějících ze středních Čech stoupl trojnásobně. Některé linky v centru města jsou dnes na hranici své kapacity. Strategie rozvoje města proto počítá s rozvojem nových linek.

Václavské náměstí 16 duben v 17:35 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) IPR: Z mnoha diskutovaných variant tramvajové trati na Václavském náměstí jsou podrobně rozpracované tři, z nichž některá by se měla promítnout do územního plánu města. Všechny tři varianty počítají s tramvají s horní polovině náměstí a liší se pouze v druhé větvi tratě vedoucí Opletalovou ulicí. Pokud se staronová tramvajová trať dostane do územního plánu, neznamená to ještě, že se bude skutečně stavět a zároveň tím není určeno, jak konkrétně bude vypadat.

Václavské náměstí 16 duben v 17:37 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) IPR: Výhodou je, že tramvaj lze relativně snadno vést i historickými centry měst, jak ukazují mnohé příklady z celé Evropy. Koleje lze snadno zapustit do dlažby, nepotřebují obrubníky, nemusí být téměř vidět.

Václavské náměstí 16 duben v 17:58 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) ROPID: Dojezdové časy z celé řady čtvrtí na Václavské náměstí jsou dnes horší než v 70. letech, a to právě kvůli zrušení tratě z Vinohrad. Řada čtvrtí nemá přímé spojení, například Letná – to dále zhoršuje dojezdové časy. Klíčové a nejvíce přínosné je obnovení trasy kolem hlavního nádraží, spojení přes horní polovinu Václaváku ale nabídne také řadu důležitých nových spojení. Výrazně se tím zlepší stabilita tramvajového provozu ve městě a cestovní rychlost. Nejvíc mohou profitovat městské části Praha 2 a Praha 10.

Václavské náměstí 16 duben v 18:06 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) DPP: Propojení s Vinohradskou ulicí umožní lepší trasování linek. I pro Dopravní podnik je klíčová stavba tratě okolo Hlavního nádraží kvůli návaznosti na vlaková spojení. Trať v horní části náměstí by se hodila také, ale je to přece jen trať druhé sledu. Jde tedy spíše o politické rozhodnutí, zda tu tramvajová trať „smí být“ nebo ne. Tramvajová trať by zabrala asi 15 % šířky náměstí. Současné vozovky zabírají 45 % šířky náměstí. Dopravní podnik je každopádně schopen realizovat všechny diskutované varianty. Stožáry a troleje by neměly být problém, v dnešní době lze řešit elegantně, nerušivě, jak ukazují mnohé příklady ze zahraničí nebo třeba z Brna.

Václavské náměstí 16 duben v 18:10 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) DPP: Tramvajové tratě lze řešit kultivovaně, hluk může být nižší než u silniční dopravy, pod koleje se dávají anti vibrační rohože a další prvky snižující hluk a vibrace. Při provozu v pěších zónách nedochází ke zvýšenému počtu nehod. Tramvajová spojení jsou využívaná i pro kratší centry v rámci centra města.

Václavské náměstí 16 duben v 18:15 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?): Adriana Krnáčová, primátorka: Rada města zatím toto téma neřešila, komise pro revitalizaci Václavského náměstí také ne, mluvím tedy za sebe. Proti tramvaji na Václavském náměstí nic nemám, každá z diskutovaných variant bude pro dopravní obslužnost centra města přínosem. Spoléhám na odborníky, aby pomohli rozhodnout, kudy přesně trať vést. Řešit musíme ale i kvalitu vozového parku.

Václavské náměstí 16 duben v 18:19 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Jan Wolf, radní hlavního města Prahy: Václavské náměstí potřebuje spíše odlehčit, preferuji variantu tramvajové tratě směrem k Hlavnímu nádraží.

Václavské náměstí 16 duben v 18:22 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Petra Kolínská, radní hlavního města Prahy, cituje z úřední desky magistrátu: 25. dubna 2018 od 10 hodin proběhne v Emauzích (vedle sídla IPR) veřejné projednání změny územního plánu, které se možného obnovení tramvajové tratě týkají (3 rozpracované varianty) …do 24. května 2018 bude následně možné posílat k územnímu plánu připomínky.

Václavské náměstí 16 duben v 18:35 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Jakub Ziegler, architekt: Konečně jsme se dočkali první technické diskuse k návratu tramvají na Václavské náměstí, díky za to. Líbilo by se mi obnovit tramvajový okruh okolo celého Starého Města, tj. včetně tratě na Příkopech. ROPID: Prioritou je trasa kolem nádraží, další věci vnímáme jako volitelné, nechceme být „tramvajová mafie“. IPR: Z dopravního hlediska by trať v dolní části náměstí smysl dávala, ostatně historicky tam byla, ale musíme hledat rozumný kompromis pro dnešní dobu.

Václavské náměstí 16 duben v 18:38 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Karel Doubek, Sdružení Nového Města pražského, se ptá přítomných politiků: Co udělat proto, aby se trať na Václavák stala důležitým politickým tématem? Pro veřejnost už to téma dávno je.

Václavské náměstí 16 duben v 18:40 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Paní Tittlbachová, žije na Praze 1 přes 70 let: Tramvaj mi začala chybět ve chvíli, kdy mě začala bolet kolena. Pro starší lidi z centra je nenahraditelná. (Pozn. red.: Je to způsob, jak udržet rezidenční bydlení v centru.)

Václavské náměstí 16 duben v 18:44 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Jan Adámek, Sdružení Nového Města pražského: Bohužel tu dnes chybí zástupci radnice Prahy 1, ale byli samozřejmě rovněž pozváni.

Václavské náměstí 16 duben v 18:47 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Ondřej Šefců, Národní památkový ústav: Připojuji se k tramvajové mafii, z hlediska památkové péče nemáme s tramvajemi problém. Vlastně jsme nikdy neslyšeli žádné silné argumenty, proč by tam tramvaj neměla být. Proč už to nestavíme?

Václavské náměstí 16 duben v 18:51 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Diskuse se stočila ke křížení tramvajové tratě s magistrálou. ROPID: Na I.P. Pavlova může přejet magistrálu do Ječné až 72 tramvají za hodinu, aktuálně jich tu jezdí 49/hod.

Václavské náměstí 16 duben v 19:34 ·

(Tramvaje na Václaváku ANO nebo NE?) Dnešní workshop se chýlí ke konci. Řečeno sportovní terminologií, příznivci nových tramvajových linek na Václavském náměstí a v jeho okolí dnes porazili odpůrce tramvají zhruba 9:1.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující