Projekt „Podpoř dobro“ v rámci Václavských Vánoc pomáhá neziskovkám

Projekt „Podpoř dobro“ v rámci Václavských Vánoc pomáhá neziskovkám

Václavské Vánoce opět podpořily „dobro“ – pěti neziskovým
organizacím přinesly přes tři sta třicet tři tisíc korun, za uplynulých
osm let již téměř dva miliony!

Václavské Vánoce, pořádané Sdružením Nového Města pražského na konci roku, opět podpořily
„dobro“. A to tím, že již tradičně daly prostor neziskovým organizacím, převážně z Prahy 1.
V průběhu adventních trhů si mohli zájemci koupit výrobky a dárky od nevidomých ze Světlušky,
od děvčat z chráněné dílny Inspirace pro život, od žen bez domova z komunitního centra Farní
charita Praha 1, od seniorů ze Života 90 nebo z chráněné keramické dílny Řásnovka. Zástupci
jednotlivých neziskových organizací získali pomocí Sdružení Nového Města pražského sumu ve
výši 333.756Kč. Za uplynulých 8 let tohoto charitativního projektu v rámci vánočních trhů v horní
části Václaváku se jedná se celkem o téměř 2 miliony korun pro neziskovky. Spolek bude
v organizaci Václavských Vánoc v podobě vánočních trhů v horní části Václavského náměstí
nadále pokračovat. Zástupci spolku si kladou za cíl, stát se příkladem a inspirací i pro ostatní
organizátory vánočních trhů v Praze či jiných městech. Spolek vyvíjí rovněž další aktivity
směřující ke kultivaci a rozvoji centra Prahy a zejména Václavského náměstí a jeho okolí jako
klíčového veřejného prostoru naší země.

„Tradiční místo v horní části náměstí se letos již podeváté převléklo na konci roku do tradiční vánoční atmosféry s širokou nabídkou řemeslných dárků, podporou neziskových organizací, občerstvením a zajímavým kulturním programem. V době rozjímání, zastavení se a obdarovávání, považujeme podporu těch, kteří nemohou zcela běžně vykonávat veškeré činnosti, jako jiní lidé, za více než důležité,“ uvádí Monika Vlková, projektová manažerka Sdružení Nového Města pražského.

„Nákupem dárků ve stáncích neziskových organizací přispěli lidé do sbírek nadací jako Světluška – na pomoc nevidomým dětem a dospělým, Inspirace pro život pro mladé ženy se středně těžkým, často kombinovaným postižením, zřizované Dívčí katolickou střední školou v Praze nebo Farní charita Praha 1 podporující ženy bez domova. Farní charita pomáhá těmto ženám ve znovu začlenění se do společnosti. Výtěžky z prodeje putovaly rovněž pro Život 90komunitní, sociální a poradenské centrum pro seniory nebo Chráněnou keramickou dílnu Řásnovka,“ dodává Monika
Vlková.

„Podpořit neziskové organizace, nadace či nadační fondy můžete i tak, že pro ně vytvoříte příležitost
a do jejich rukou vložíte odpovědnost za to, jak ji využijí. Ta příležitost může spočívat v poskytnutí
prostoru, času, lidské síly, networku i znalostí a dovedností. O to cennější je příležitost, pokud ji
nezisková organizace vytváří pro jiné neziskové organizace. Sdružení Nového Města pražského se
svým posláním pečovat o veřejný prostor centra Prahy a zejména Václavského náměstí vytvořilo v roce 2014 příležitost pro Světlušku v rámci adventního projektu Václavské Vánoce a my jsme ji od té doby proměnili v téměř 1,5 miliónu korun na podporu těžce zrakově postižených dětí a dospělých po celém Česku. Děkujeme!“ říká k unikátnímu projektu Podpoř dobro spolku Gabriela Drastichová, ředitelka Nadačního fondu Českého rozhlasu.

„Václavské Vánoce, tedy vánoční trhy komorního charakteru v horní části Václavského náměstí, byly obohaceny letos poprvé nově i rozdáváním Štědrovečerní polévky. Václavské Vánoce měly od svého vzniku v roce 2011 za cíl přivést do horní části náměstí místní lidi a proměnit ji v místo setkávání s trochou sousedské atmosféry v rušném centru. Při přípravě druhého ročníku jsme, skvělých ohlasech na úvodní ročník přemýšleli, jak bychom trhy mohli ještě více obohatit a tehdy přišla první spolupráce s neziskovým sektorem, s nadací Artevide,“ říká Jan Adámek, předseda spolku. „Na tu jsme pak navázali krásnou, již 6 let trvající spoluprací se Světluškou a následně dalšími neziskovkami. Při výběru se snažíme oslovit předně místní neziskovky a samozřejmě vždy ty, které mají co nabídnout k prodeji, tedy zejména chráněné dílny, rehabilitační či komunitní centra, kde v rámci terapií vznikají rukodělné výrobky,“ dodává Jan Adámek.

Václavské Vánoce spolek od počátku pořádá hlavně pro Pražany a místní obyvatele. Ti všichni zde
najdou tradiční řemeslné stánky výhradně s českými výrobky, charitativní stánky a spoustu hudebních vystoupení jak profesionálních kapel, tak dětských sborů a skupin z místních školek a škol, Mikulášskou, Betlémským světlem či Štědrovečerní bohoslužbou pod širým nebem.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující