pf 2019 a LAVIČKY NA VÁCLAVÁKU

pf 2019 a LAVIČKY NA VÁCLAVÁKU

Báječný rok 2019 nám všem!

K tématu fotky na našem pééfku. Víte, že se o lavičky na Václaváku náš spolek stará již od roku 2015?

Nebyli jsme dlouhodobě spokojeni s tím, v jakém stavu lavičky na Václaváku byly. Nejdřív jsme někdy v roce 2013 začali na neutěšený stav poukazovat tím, že jsme lavičky partyzánsky před noc natírali, to ale nijak u úřadů nezabralo. Pak jsme magistrátu předložili návhr na naši patronaci nad lavičkami a po DVOU letech jsme uspěli.

V roce 2015 jsme zahájili kompletní obnovu všech 83 laviček na náměstí ve velmi úspěšném projektu patronátu nad lavičkami. Proběhlo vyčištění a ošetření podstavců, nátěr konstrukce a výměny dřevěných sedacích ploch.  Jak si můžete na Václaváku prohlédnout, pro každou lavičku jsme našli jejího patrona, který zaplatil její prvotní obnovu, vybral pro lavičku citát, opatřil ji svým jménem a naším logem a smlouvou se zavázal, že bude o lavičku v čase, naším prostřednictvím, pečovat.

Lavičky prochází dvakrát ročně revizí, ze kterých vyplynou různé opravy, které se pak v závislosti na počasí provádějí.

Pří výběru patronů jsme zatím měli šťastnou ruku, kromě jediného se patronace zatím nikdo nezřekl a ve svém závazku vůči lavičce na Václavském náměstí pokračuje dále. Vážíme si toho!

Jedinou lavičku jsme ponechali jako memento v původním stavu. Schválně, jestli ji najdete.

Projekt tedy pokračuje pravidelnými revizemi stavu a na ně navazujícími opravami.

Najdete-li na Václaváku odhalenou konstrukci bez sedacích dřevěných ploch, tak vězte, že ji má právě v parádě v dílně náš truhlář pan Ptáček.

Ve spodní části Václaváku takových odhalených konstrukcí najdete celkem 7 a tam se sedací prvky v původní podobě nevrátí. Odstranili – respektive přesunuli jsme je na nová místa v horní části Václaváku – vloni v létě na popud koordinátora pro postup prací revitalizace spodní části Václavského náměstí, kdy mělo dojít návazně po odstranění keřů v postupu prací i na místa, kde jsou lavičky. Jak vidíme, realita je dodnes trochu jiná, nicméně práce na revitalizaci spodní části Václaváku by se měly s jarem znovu rozběhnout a snad se již letos v dolní části budeme moci posadit na zbrusu nové lavičky v rámci projektu nového veřejného prostoru.

AKTUALIZACE 23/1/2019!

Do spodní části Václaváku se do doby pokročení s pracemi na revitalizaci vrátí začátkem března nové sedací prvky na stávající odhalené konstrukce. Už se na nich pracuje.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující