Návrat tramvají na Václavské náměstí

Návrat tramvají na Václavské náměstí

Mezi stěžejní témata Sdružení Nového Města pražského patří revitalizace Václavského náměstí, jeho údržba, bezpečnost, odpovídající funkční využití a optimalizace dopravy. Právě na toto téma pořádá spolek 4. února tohoto roku ve spolupráci s MHMP a MČ Praha 1 v pořadí již druhý workshop s názvem Tramvaje na Václavském náměstí. Letošní téma tedy nestojí na tom, zda tramvaje na Václavském náměstí budou či nikoli, o tom bylo již rozhodnuto. Aktuálně projednávaným tématem workshopu bude, kudy tramvaje povedou. V rámci odborné moderované rozpravy vystoupí Jan Šurovský, technický ředitel Dopravního podniku, Lukáš Tittl, specialista koncepce dopravy IPR, Adam Scheinherr, radní pro dopravu MHMP a odborníci jako oponenti navrácení tramvají, dále primátor MHMP Zdeněk Hřib  a starosta MČ Praha 1 Pavel Čižinský. Vystoupí i radní pro územní rozvoj a územní plán MHMP Petr Hlaváček, místostarosta a radní pro územní rozvoj a výstavbu MČ Praha 1 Petr Hejma, místostarosta pro místní rozvoj MČ P2 Václav Vondrášek. Hojná účast odborné veřejnosti je důkazem důležitosti tématu návratu tramvají na jedno z nejdůležitějších náměstí České republiky.

„Každý má na téma tramvají a Václavského náměstí silný názor, rádi bychom k tomu po roční odmlce přinesli další fakta od odborníků, aby názory veřejnosti, politiků a těch co rozhodují, mohly být dobře podloženy argumenty,“ uvádí Jan Adámek, předseda pořádajícího Sdružení Nového Města pražského.  „Až do zrušení tramvajové linky z Vinohrad bylo Václavské náměstí nezpochybnitelným srdcem města a místem, kde se odehrávalo všechno podstatné. Bylo symbolem centra a potkávání se. Tuto roli chceme Václavskému náměstí znovu vrátit, a jak se ukazuje, tramvaje na to mají významný vliv,“ dodává Jan Adámek

Odborná moderovaná diskuse proběhne 4.2.2019 na téma přínosů i negativ znovu zavedení tramvajové dopravy na Václavské náměstí, její podoby a rozsahu. Debata naváže na workshop pořádaný na stejné téma v loňském roce, kdy bylo rozhodnuto o návratu tramvají na Václavské náměstí. Diskuse je určena politikům, úředníkům, dopravcům, urbanistům i laické veřejnosti. Symbolické vstupné je 200Kč na osobu a výtěžek akce bude použit na další publicitu řešení tramvajové dopravy na Václavském náměstí. Informace k prvnímu workshopu jsou k dispozici na webu www.CentrumPrahy.cz pod záložkou Akce v roce 2018.

Patří tramvaje na Václavské náměstí, nebo ne? Kudy by měla nová trasa vést? Shoda v této otázce dlouhodobě chyběla. Sdružení Nového Města pražského proto již v loňském roce uspořádalo setkání odborníků na veřejnou dopravu a rozvoj měst, politiků a lidí, kteří v této věci mají rozhodující hlas, i laické veřejnosti, včetně rezidentů Prahy 1. Cílem bylo shromáždit fakta a argumenty a pokud možno dosáhnout všeobecného konsensu, který se nebude měnit s každým dalším volebním obdobím. Hlasy příznivců tramvajové trati z Vinohrad směrem k Václavskému náměstí na setkání drtivě převážily nad hlasy odpůrců, a to jak mezi přítomnými politiky, odborníky, architekty, tak mezi laickou veřejností včetně rezidentů Prahy 1.

Odborný Zpravodaj_Doprava na Václavském nám.

Články v médiích:

https://www.tvarchitect.com/clanek/kudy-pojedou-tramvaje-na-prazskem-vaclavskem-namesti-na-workshopu-diskutovala-laicka-verejnost-s-odborniky/

https://www.praha1.cz/zaznam-workshopu-tramvaje-na-vaclavskem-namesti/

https://www.idnes.cz/praha/zpravy/tramvaje-vaclavske-namesti-doprava-praha.A190204_191243_praha-zpravy_zuf

https://zpravy.aktualne.cz/domaci/tramvaje-nepojedou-stredem-vaclavskeho-namesti-maji-se-o-mis/r~f1664bf2288d11e99d3cac1f6b220ee8/

 

ZavřítPředchozíNásledující