Za lepší Václavák aneb znovuzavedení mokrých procesů čištění – dvojrozhovor se Zdeňkem Záluským a Jiřím Wolfem

Za lepší Václavák aneb znovuzavedení mokrých procesů čištění – dvojrozhovor se Zdeňkem Záluským a Jiřím Wolfem

Václavské náměstí se v červnu dočkalo znovuzavedení mokrého čištění. Na jednom z nejrušnějších míst v celé České republice a oblíbeném cíli většiny turistů budete moci ještě o něco častěji vídat oranžová vozidla a uniformy zaměstnanců Pražských služeb, které v součinnosti s Technickou správou komunikací úklid zajišťují. Na nejdůležitější dotazy v souvislosti s nově používanými způsobem úklidu jsme se zeptali Zdeňka Záluského, vedoucího technicko-výrobního odboru Pražských služeb a Jiřího Wolfa, vedoucího oddělení marketingu, PR a komunikace Technické správy komunikací hl. m. Prahy.

Pane Záluský, můžete prosím na úvod popsat techniku čištění zde na Václavském náměstí?

ZZ: Určitě. Jedná se o takzvané mokré procesy, které v této lokalitě dlouhodobě chyběly. Václavské náměstí je velmi frekventovaným místem, a proto sem začali zástupci města umisťovat nový mobiliář, o který se samozřejmě někdo musí starat. Samotný proces údržby se dá popsat tak, že nyní čistíme Václavské náměstí tzv. technologií horkou vodou. Auta disponují kotli, které umí vodu předehřát na požadovanou teplotu, čímž se následné mytí stává mnohonásobně efektivnějším. K dispozici máme i vozidlo se splachem a četu, která se věnuje dezinfekci. Ta čistí úseky, které bývají především po bujaré noci znečištěné vším možným. To vše jsou zaměstnanci Pražských služeb schopni domýt, dočistit a hlavně vydezinfikovat.

Proč se proces čištění obnovil právě teď? Probíhalo čištění Václavského náměstí i dříve?

ZZ: Rozhodně nelze říct, že by se doteď nedělo vůbec nic. Čištění probíhalo v omezené míře. Od té doby, co byla spodní část Václavského náměstí vyhrazena pouze pro pěší, tak se mobilita opravdu zintenzivnila. A do toho patří kromě pohybu chodců i přítomnost bezdomovců, na což bylo potřeba reagovat. Mokré procesy lokalitě dlouhodobě chyběly, po jejich znovuzavedení jsme volali a jsme moc rádi, že i v souvislosti se zmíněnými prvky nového mobiliáře zástupci města tuto výzvu vyslyšeli. Je jasné, že na špinavou či jakkoli znečištěnou lavičku si nikdo nesedne.

Jak se TSK staví k opětovnému zavedení mokrých procesů na VN?

JW: Hlavním důvodem zavedení mokrého čištění je rozšíření pěší zóny v nové části VN a s tím souvisejících činností při užívání těchto prostorů s novým mobiliářem. Konkrétně je pak tato činnost zaměřena na znečištění povrchu komunikace od pojezdu stavební techniky, vozidel se zásobováním, parkováním v prostorech pěší zóny, ale třeba také od vozidel zabezpečující nepřetržitý vývoz košů. Rovněž tak zahrnuje čištění samotného mobiliáře, jako jsou lavičky a koše včetně k nim přiléhajících ploch, na jejichž stavu se pochopitelně podepisuje denní užívání. Kromě Václavského náměstí a jeho nové části u Muzea navíc údržba pokrývá také frekventované nejbližší okolí, a tedy i navazující pěší zóny Na Příkopě, Na Můstku a 28. října.

Má s čištěním Václavského náměstí TSK do budoucna nějaké další plány?

JW: To se nepochybně projeví během postupné rekonstrukce celého náměstí.  Vyloučení automobilové dopravy a parkování poskytuje zcela jistě daleko větší možnosti na čištění a zejména pak kvalitu provedených prací. V současné době se uklízí ve třísměnném provozu, ve kterém převažuje ruční čištění. Již nyní počítáme tedy s navýšením strojních úklidů a tzv. splachů.

Komplikuje práci probíhající rekonstrukce?

JW: Rozhodně ano. Zvýšená prašnost a znečištění již hotových povrchů určitě není tím, co by nám v očistě prostoru jakkoli pomáhalo. Naší povinností je ale i takovéto a jiné komplikace řešit, a ne si na ně stěžovat. 

Můžeme počítat s nějakou pravidelnou periodicitou čištění?

ZZ: Zatím máme od TSK, která je správcem příslušné lokality, objednávku do konce října letošního roku, načež se naše činnost přesouvá do tzv. zimního režimu. Poté budeme pokračovat až následující rok.

Jak probíhá v legislativní rovině schvalovací proces čištění jednotlivých lokalit? Podle čeho se rozhoduje, zda bude nasazeno mokré čištění?

JW: Tento proces je ve své podstatě velmi jednoduchý. Z odborného hlediska o něm rozhoduje gesce Letní nebo Zimní údržby komunikací. Její návrh, který zahrnuje technologii, tedy způsob čištění a praktickou stránku likvidace různého typu či stavu znečištění, pak musí schválit výkonné vedení organizace. 

Klasické suché čištění funguje v prostoru Václavského náměstí na denní bázi? Viděli jsme v okolí zaměstnance Pražských služeb, kteří se svými vozíky sbírají odpadky.

ZZ: Suché čištění probíhá pravidelně i během víkendu. Máme ozkoušený vícesměnný provoz, tudíž je četnost čištění pravidelná. Samotné suché čištění se nám ovšem jevilo jako nedostatečné a mokré procesy na VN dlouhodobě chyběly. Podařilo se nám doplnit i je a my pevně věříme, že přinesou kýžený úspěch.

Proč myslíte, že je intenzivnější čištění pro Václavské náměstí důležité?

ZZ: Václavské náměstí je jedno z nejdůležitějších náměstí naší metropole. Co se týče frekvence lidí, především zde v dolní části, tak v souvislosti s ní byl proces čištění a úklidu po určitou dobu lehce podceňován. Proto jsem rád, že tato lokalita bude mít nyní odpovídající péči. Jednou ze stěžejních technologií pro dosažení vytyčeného cíle je již zmíněný mokrý proces.

Je lokalita Václavského náměstí jakýmkoli způsobem specifická oproti ostatním?

JW: O tom nemůže být sporu. Takzvaný Václavák je pojem a většina turistů si neodpustí na náměstí během svého pobytu na území hlavního města zavítat. Tento prostor rovněž často hostí i řadu kulturních či společenských akcí s vysokým počtem účastníků. Ať již v odpoledních či večerních hodinách je proto úklid někdy opravdu složitou záležitostí. Trvalé komplikace, pokud jde o míru znečištění, také pravidelně působí množství vozidel zásobujících množství zdejších provozoven a obchodních subjektů. 

ZZ: Musíte si vybrat vhodnou dobu pro čištění. Jakmile začne špička a náměstí se zaplní lidmi, uklízí se opravdu jen velmi složitě. Zároveň je pro nás důležitá součinnost s vozidly zásobování a dalšími automobily, které občas čištění komplikují. S tím ale musíme počítat.

Zaznamenali jste nějaké podněty i z řad rezidentů v okolí VN? Nějaké apely z řad veřejnosti?

ZZ: Určitě. Sám pravidelně sleduji sociální sítě občanských sdružení a vybraných iniciativ, kde jsem zaznamenal několik podnětů od řadových občanů. Nejčastěji se týkaly tématu, proč město umísťuje na Václavské náměstí nový mobiliář a potom se o něj nestará. Několik občanských názorů jsme tedy zaznamenali a snažili jsme se je předávat na správná místa. I díky tomu se podařilo ve finále mokré procesy zahájit.

JW: Samozřejmě se s nimi setkáváme. Jejich výčet je navíc poměrně různorodý, avšak při jejich řešení se nám velmi osvědčila spolupráce se Sdružením Nového Města pražského. 

Můžete popsat spolupráci se SNMP za Pražské služby i vy, pane Záluský?

ZZ: Spolupráci můžu popsat jedním slovem jako vynikající. Jsem vždy moc rád, když jsou lidé, kteří v lokalitě sídlí a mají o ní detailní přehled, ochotní předat mi relevantní informace. Samozřejmě mám i zpětnou vazbu od zaměstnanců Pražských služeb, pokud však máte z konkrétního místa informace z provozu a ne jen od stolu, tak jde vždy o plus. Spolupráci si tedy nemůžu vynachválit, a i díky SNMP se podařilo mokrý způsob čištění zprocesovat a zahájit.

Máte k Václavskému náměstí nějaký speciální vztah? Případně nějaké konkrétní oblíbené místo?

ZZ: Žádné oblíbené místo ani speciální vztah k Václavskému náměstí nemám. Vzhledem k mé pozici je oblíbeným místem celá Praha. Samozřejmě Václavák je takovou nepsanou výkladní skříní města a nikdo nám zde nic neodpustí, protože je všechno více na očích než v jiných částech metropole.

Co je z vašeho pohledu největší výzvou při čištění náměstí?

ZZ: Největší výzvou obecného charakteru je vyčistit a uklidit náměstí takovým způsobem, aby se na něm lidé cítili dobře. Aby si na prvky mobiliáře mohli kolemjdoucí v klidu sednout a neušpinili se o špinavý koš či strom. Osobní výzvou, která souvisí s již několikrát zmíněnými mokrými procesy, je boj s prašností města. Praha se už prostřednictvím deklarace před lety zavázala, že právě s prašností bude bojovat. V současné chvíli disponujeme technologiemi, které dokáží účinným způsobem s prašností bojovat. Ať už se jedná o samosběrné metení nebo třeba komunální vysavače, které umí likvidovat částice polétavého prachu až do velikosti PM 2,5. Základem ovšem zůstává mokrý proces. Když se zejména v letních parních dnech mnohonásobně zvyšuje prašnost, je opravdu maximálně účinný a efektivní.

JW: Aby se občané a návštěvníci cítili v tomto prostředí dobře. Zásadně také dbáme, aby vždy zůstávala zachována funkčnost nového mobiliáře přispívající k vytváření klidových zón. Ty jsou totiž pro centrum města velmi žádoucí.

Máte na konec pro návštěvníky Václavského náměstí nějaký vzkaz? Případně v souvislosti s čištěním i radu, jak se chovat odpovědně ke svému okolí?

ZZ: Já hlavně pevně věřím, že zahájený proces bude vidět. Že si občané, kteří tudy chodí pravidelně, všimnou, že je něco jinak. Že pěší zóna, chodník a vozovka jsou najednou mokré, že je mobiliář čistý a že se prostě a jednoduše něco změnilo. To by pro mě byla osobně největší odměna a byl bych za to opravdu rád.

JW: Určitě by nás těšilo, pokud by každý návštěvník, který na plochu Václavského náměstí zavítá, měl pocit, že se vždy snažíme, aby se v tomto prostoru cítil dobře a neměl pocit, že z naší strany něco zůstalo zanedbáno. Současně bychom ale ocenili, aby chápal, že svým jednáním a chováním, sám tento proces ovlivňuje. Pokud chceme mít kolem sebe čisté a pěkně prostředí, pak bychom určitě měli všichni dodržovat přirozené principy, jak si jej zachovat. Zbytečně si ho obrazně i doslova nešpinit.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující