Vše, co potřebujete vědět o chystané revitalizaci a výstavbě tramvajové trati v horní části Václavského náměstí

Vše, co potřebujete vědět o chystané revitalizaci a výstavbě tramvajové trati v horní části Václavského náměstí

Krásné prostory sálu Bocaccio ve známém Grandhotelu Bohemia hostily výroční schůzi Sdružení Nového Města pražského. A ta byla nabitá nejen zajímavými tématy, ale i hosty. Z Dopravního podniku hlavního města Prahy dorazili technický ředitel pro povrch Jan Šurovský, projektoví manažeři Filip Jiřík a Jan Kostar. Za společnost Eurovia promluvil stavbyvedoucí Martin Kykal a nechyběla ani starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská, která zhodnotila svůj první rok ve funkci. A nás těší, že jedním z hlavních bodů jejího proslovu, bylo poděkování právě SNMP za výbornou spolupráci.

Začněme ale schůzí samotnou, která kromě návštěvy vzácných hostů přinesla i jednu avizovanou změnu ve výboru Sdružení Nového Města pražského. Ve funkci skončila Marta Guthová a její místo zaujala Jaroslava Hejduková. Dlouholetá členka spolku získala od členů jednohlasnou podporu. Ještě předtím si ale od výše zmíněných odborníků vyslechli členové SNMP zkrácený harmonogram prací a detaily týkající se blížící revitalizace horní části Václavského náměstí. Ta oficiálně začne na konci června prací na tramvajové trati a trvat by měla podle pana Martina Kykala ze společnosti Eurovia 3 roky. Přehledně jsme pro vás připravili stručné shrnutí těch nejdůležitějších informací, které by se vám mohly hodit.

Jak již bylo výše zmíněno, doba výstavby čítá 3 roky. Hlavním důvodem je rekonstrukce stropních desek ve stanici metra Muzeum, které letos „slaví“ téměř 50 let existence a nacházejí se přesně pod magistrálou. Budovat se bude i retenční nádrž na dešťovou vodu, která by měla prostřednictvím rozvodů sloužit jako závlaha stromů na novém Václavském náměstí. Následovat bude úprava jízdního povrchu a pěší promenády, jejíchž součástí bude i náročná výstavba inženýrských sítí. Proces napojení tramvajové trati z Vinohradské mezi budovami Národního Muzea začne v létě 2025 a trvat bude dva roky. Aktuálně má stavební povolení, ale čeká se na vysoutěžení zhotovitele. Všichni pánové shodně upozornili na některá dezinformační videa, která se v poslední době objevila na sociálních sítích a apelovali na občany, aby podobným výmyslům z dlouhé chvíle nevěnovali přílišnou pozornost.

Na úvodní slovo Filipa Jiříka poté navázal Jan Šurovský, který označil za intergrální část stavby právě překonání magistrály. V souvislosti s ní připomněl právě stropní desku ve stanici metra Muzeum, kterou je nutné sanovat. Podle něj je současně důležité zmínit, že stavba samotná by netrvala za normálních okolností celé 3 roky, ale vzhledem k podmínce Dopravního podniku, a to zachování určité míry provozu na magistrále a náměstí po celou dobu výstavby, byl nakonec stanoven termín dokončení v létě 2027. Dopravní omezení se kromě Václavského náměstí dotkne i Vodičkovy ulice až téměř k ulici Palackého.

Přípravné práce začnou už na konci dubna, kdy dojde k překladu dvou velkých vodovodů a od soboty 29. června přijde na řadu přerušení tramvajové dopravy mezi Vodičkovou a Jindřišskou ulicí. Tato etapa by měla trvat tři měsíce a během přerušení linek vedoucích přes Václavské náměstí bude posíleno metro B. U něj nedojde ke zmenšení počtu spojů ani k prodloužení intervalů, jak tomu během letních prázdnin často bývá. Ještě se ale ladí přesná forma a detaily. Následovat bude výstavba vodovodů až do „výše“ Opletalovy ulice, úpravu páteřního rozvodu energií a přípravu inženýrských sítí třeba i pro stánky na Václavských Vánocích a Velikonocích. To vše by mělo zabrat přibližně rok, aby se mohly začít co nejdříve realizovat povrchové úpravy.

Důležitým tématem v rámci revitalizace je již zmíněná magistrála. V úvodu rekonstrukce se vzhledem k opravě stropních desek a nutnosti přeložení stávající kanalizace přiblíží doprava k budově Národního Muzea, přičemž řidiči po celou dobu stavby budou moci využívat dva jízdní pruhy. Namísto aktuálního vjezdu na Václavské náměstí budou moci auta využívat provizorní, který se bude nacházet na místě ostrůvku „pod ocasem“. Celá etapa by měla zabrat přibližně dva roky a až poté bude možné položit koleje. Uprostřed náměstí by ale naopak položením kolejí měly stavební práce začít a následně dělníci budou pokračovat směrem k zástavbě, zatímco nově položené koleje budou sloužit jako vozovka.

Co se tramvajového provozu týče, neměl by svým hlukem či vibracemi výrazně rušit návštěvníky podniků, majitele objektů či rezidenty. Stejně jako například při prodloužení tratě z Divoké Šárky na Dědinu budou koleje uloženy v „pryžové vaně“ a vzhledem ke své poloze se budou nacházet v dostatečné vzdálenosti od zástavby. V horní části náměstí by měly vzniknout dohromady čtyři nové zastávky – dvě nahoře u Pomníku svatého Václava a dvě přibližně v polovině náměstí – v obou případech naproti sobě v opačných směrech. Po novém povrchu Václaváku by se měly prohánět celkem 3 linky, jejichž přesná trasa zatím není známa. Podle pana Jiříka by ale mělo dojít k provázání spojení, který aktuálně chybí a Dopravní podnik společně s ROPIDem očekává zřetelný zájem o cestovaní v rámci nových tras.

Metro samozřejmě bude jezdit i nadále a bude možné z něj vystoupit jak na Můstku, tak i na Muzeu. Během rekonstrukce by mělo dojít k zaslepení obou východů z metra Muzeum v horní části náměstí. Vzniknout by měl jeden velký centrální výstup na promenádu, který by kapacitně měl zvládat odbavit množství lidí mířící na Václavské náměstí. Jedna možnost k opuštění vestibulu metra Můstek ubyde i v prostředku náměstí – stane se totiž vchodem pro obsluhu retenční nádrže. Dopravní podnik se prostřednictvím přítomných hostů zavázal k informování občanů na webových stránkách a ve spolupráci s městskou částí a naším spolkem by rád tyto informace šířil mezi co největší počet zainteresovaných občanů a subjektů. 

Důležitá bude i spolupráce DPP s TSK při revitalizaci povrchů na Václavském náměstí. Tak třeba úvodní stavební etapa ve Vodičkově ulici je plně v gesci Dopravního podniku, přičemž TSK bude dle svého vyjádření plně připravena sladit své kroky na Václavském náměstí se všemi subjekty. Na základě intervence se především v oblasti položení kabelů či úpravě inženýrských sítí zapojí i PRE, v současné chvíli se však ještě čeká na vysoutěžení zhorovitele ze strany TSK a až poté budou známy konkrétní detaily. 

Apel člena výboru SNMP a bývalého dlouholetého předsedy Jana Adámka ohledně nového stromořadí přiměl z zapojení se do diskuze i paní starostku Radoměřskou, jež vyslovila názor, že mětská zeleň je součástí architektonického celku a udržovat uvnitř města až příliš mnoho zeleně není vyloženě šťastný řešením. Stromy v centru města podle ní měly být redukovýny tak, aby sloužily jako funkční doplněk celku. Staré stromy by měly být nahrazeny stromy novými s cílem, aby zelená plocha nebyla snížena. K tomu následně doplnil pan Šurovský faktickou poznámku, že projekt je koncipován tak, aby nebylo znemožněno redukci či obměně stromů a oproti spodní části dochází k vzniku dvou nových stromořadí, která by měla být navzájem symetrická.

Všichni hosté na konci svých projevů jednoznačně zdůraznili, že se ve všech ohledech poučili z revitalizace spodní části, a to konkrétně třeba v případě vjezdu aut na pojezdové plochy. Nejen v této ovlasti, ale i v rámci všech ostatních plánují postupovat systematicky, aby nebylo rozkopané v jednu chvíli celé náměstí a velký důraz bude kladen i na dodržení termínu a transparentní komunikaci. Zhotovitel i zadavatel zmínili, že není v jejich zájmu implementovat příliš mnoho nových věcí, které by stavební práce prodloužily. 

Jako poslední si tak vzala slovo starostka městské části Praha 1 Terezie Radoměřská, která mohla po loňské návštěvě zhodnoti na stejném místě svůj první rok ve funkci. Některé věci bylo vzhledem k obtížnější administrativě a určité formě byrokracie modifikovat či odsunout, přesto je možné vypíchnout několik pozitivních momentů. Mezi ně jistě patří zlepšení kounikace s MHMP nebo třeba připravovaná změna parkovacího systému. Ty nejdůležitější věci však podle paní starostky teprve přijdou – ať už se jedná o revitalizaci horní části náměstí nebo třeba implementaci zmíněného parkovacího systému. Závěrem se velmi pochvalně zmínila i o spolupráci se spolky a především pak se Sdružením Nového Města pražského v čele s projektovou manažerkou Monikou Vlkovou a předsedou výboru Janem Kotrbáčkem. 

A to nám na závěr schůze udělalo velkou radost a je to pro nás tou nejlepší motivací pro náš nikdy nekončící boj #zalepsivaclavak! 

Historie

ZavřítPředchozíNásledující