Projekt obnova laviček na Václavském náměstí

Projekt obnova laviček na Václavském náměstí

Jak nápad projektu vznikl a co je jeho cílem

Nápad projektu vznikl asi před dvěma lety v rámci výboru našeho sdružení, které se snaží primárně pečovat o Václavské náměstí a zároveň vyvíjí tlak na orgány státní správy a samosprávy, aby o něj pečovaly též. Jednou z aktivit, která má demonstrovat, že o veřejný prostor se mají starat jak veřejnoprávní instituce, tak i občané, firmy, spolky atd., je myšlenka, že více než 80 existujících laviček na Václavském náměstí, o které samospráva příliš nepečuje, si „adoptují patroni“ občané či firmy, které na náměstí žijí, působí atd., budou se o ně starat (tak dlouho, dokud Václavské náměstí nebude revitalizováno), a na lavičku budou mít možnost umístit nějaký citát, který je jim blízký. Citáty musí být nekomerční.

Projekt vlastně začal naší nespokojeností s tím, že stále nebyla zahájena revitalizace Václavského náměstí ač její podoba resp. dopravně urbanistické řešení od architektonického studia Cigler&Marani bylo schváleno již v roce 2005. Napadlo nás tedy, že bychom se mohli nějak aktivně zapojit alespoň do vzhledu městského mobiliáře na náměstí. Nejprve to byly odpadkové koše, sjednocení jejich vzhledu na jeden typ a jejich výměna, na náš tlak je město vyměnilo. Další mobiliář, který jsme chtěli obměnit byly lavičky. Původní záměr byl oslovit různé umělce či studenty designu a architektury, aby vytvořili návrhy na jednotlivé lavičky, kterých je na náměstí celkem 83. Jak se ukázalo, nebyl náš záměr tak jednoduše realizovatelný z hlediska města a také z hlediska různých norem, které lavičky musí splňovat. Proto nás napadlo jednoduše vyměnit sedací fošny za nové, natřít nosné konstrukce a lavičky pro zpestření opatřit různými citáty. Pro tento náš záměr jsme nakonec po poměrně velmi dlouhém maratonu obstarávání povolení dostali od města souhlas a tento projekt nyní realizujeme.

Trvání projektu

Realizace 1. fáze projektu (první polovina, tedy 43 laviček, které jsme primárně nabízeli mezi naše členy) začala na začátku června 2015, tato fáze bude ukončena v polovině srpna a plynule přejdeme k 2. fázi, tedy realizaci zbývajících 40 laviček, které nyní nabízíme k patronaci široké veřejnosti. Předpokládáme, že projekt kompletní obnovy bude dokončen v průběhu podzimu 2015. Následně nastane část oprav a údržby laviček, jedná se tedy o projekt dlouhodobý.

Jak patronát funguje a kdo jsou patroni

Jedná se o patronaci prostřednictvím smlouvy, kdy se zájemce/patron zavazuje k finančnímu daru jednak na samotnou obnovu lavičky a dále k budoucím darům na opravu a údržbu lavičky. Na „svou“ lavičku si patron může vybrat nekomerční citát dle své volby, citát je uveden v českém a anglickém jazyce, kromě toho je na lavičce umístěno logo či jméno patrona a logo našeho sdružení jako realizátora projektu. Pakliže patron ztratí zájem či možnosti lavičku udržovat, může smlouvu vypovědět a my lavičku nabídneme dalším zájemcům o patronát.

Dosavadní patrony máme jak z řad firem, tak z řad jednotlivců, někteří „své“ lavičky „věnují“ svým partnerům nebo dětem.

Kolik stojí, na jak dlouhou dobu si člověk lavičku zaplatí?

Cena prvotní obnovy lavičky je 7.350Kč, cena revize lavičky, která proběhne 2x do roka je 40Kč, cena údržby a ev. nutných oprav lavičky záleží na jejím opotřebení či poškození.
Cena obnovy lavičky byla stanovena čistě na základě kalkulace nákladů grafika, truhláře a na přípravu smlouvy. Cena za revize a nutné opravy a údržbu bude vždy odpovídat jen nákladům.

Citáty a jejich výběr

Citáty jako nadčasová sdělení jsou velkým tématem patronů a předmětem velmi vážných debat jak v rodinách jednotlivých patronů, tak ve firmách. Opakují se nám citáty např. Alberta Einsteina, Oscara Wildea nebo Václava Havla, na něž se nám podařilo získat laskavé svolení paní Dagmar Havlové, která mimochodem naši aktivitu ocenila jako záslužnou.
Citáty nesmí obsahovat komerční sdělení a neprošly by ani eticky nevhodná sdělení.

Máte zájem se zapojit?

V případě Vašeho zájmu zašlete prosím email se žádostí a bližšími detaily Vaší motivace pro patronát. Zajímá nás jaký je Váš vztah k Václavskému náměstí, zda patronát lavičky chcete pro Vaši firmu či společnost nebo jako soukromá osoba, vnímáte patronát jako marketingový nástroj nebo spíše výraz aktivního zapojení do vytváření veřejného prostoru?

Tiskovou zprávu naleznete zde.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující