Podnikatelé z centra po roce covidu: Zákazníci jsou opatrnější, měníme strategie a vyhlížíme návrat turismu

Podnikatelé z centra po roce covidu: Zákazníci jsou opatrnější, měníme strategie a vyhlížíme návrat turismu

Podnikatelé z centra Prahy se shodují, že vládní omezení zavedená kvůli pandemii covid-19 trvají již příliš dlouho a jsou nepředvídatelná. To negativně ovlivňuje jejich podnikání v centru Prahy, ale také chování zákazníků. Na druhou stranu obchodníci vnímají i pozitivní dopady a příležitosti, které jim koronavirová krize přinesla. Vyplývá to z průzkumu, který probíhal v dubnu 2021 mezi členy Sdružení Nového Města Pražského (dále SNMP).

Rok pandemie poznamenal nejen firmy, ale projevil se i na chování zákazníků. Shodne se na tom většina respondentů, mezi něž patří zástupci gastra, hotelů, realitních služeb i retailu, jejichž podniky sídlí na Václavském náměstí a v přilehlém okolí. Z průzkumu vyplynulo, že vzhledem k přetrvávající nejistotě jsou zákazníci opatrnější, vyčkávají a svá rozhodnutí odkládají na stabilnější období. Prakticky všichni respondenti tak museli přehodnotit pohled na své podnikání a přizpůsobit tomu své obchodní strategie. Většina přistoupila k řešení přesouvající možnou část podnikání do online prostředí jako například běžné schůzky, virtuální prohlídky nemovitostí, online prodej apod. Dále se podnikatelé z pražského centra zaměřili na kontrolu nákladů a výnosů a také se výrazně více přeorientovali na domácí klientelu. 

Až na výjimky všichni obchodníci z centra Prahy pocítili výrazné poklesy v tržbách. Na druhou stranu se pro řadu z nich otevřely nové příležitosti, kdy investovali čas intenzivnějším přípravám na rekonstrukce, vylepšování pracovních procesů a vzdělávání zaměstnanců.  

Více než polovina respondentů změnila svůj přístup k zákazníkům směrem k vyšší individualizaci konkrétních řešení. Někteří podnikatelé přistoupili k větší diverzifikaci svých služeb. Například gastropodniky se zaměřily na výdej přes okénko a rozvozy, přičemž někteří k tomuto způsobu přikročili zcela poprvé. Vzrůstaly online objednávky a firmy zavedly nové technologie a postupy, které umožnily ve výsledku obsloužit více zákazníků. „Některé oblasti poradenství se kvůli pandemii naopak rozvíjejí, neboť klienti v závislosti na jejích dopadech musejí přizpůsobovat své podnikání situaci,“ říká Jan Kotrbáček, partner a vedoucí týmu pronájmu maloobchodních prostor pro střední a východní Evropu ve společnosti Cushman & Wakefield. 

Jaké dopady na vaše podnikání měla pandemická krize? 

  • Skokové snížení tržeb, zhoršení platební morálky klientů
  • Menší počet uzavřených smluv, ztráta některých klientů 
  • Neefektivní krátkodobé rozhodování, pozastavení plánů
  • Větší digitalizace, zlepšení pracovních procesů 
  • Home office, prostor pro intenzivní přípravy na znovuotevření

Lidé pracující v centru Prahy koronavirovou krizi ustáli 

Jak zasáhla pandemická situace zaměstnance pracující v centru Prahy? Podle reakcí respondentů nedocházelo k velkému propouštění. Lehce přes polovinu dotazovaných nebylo nuceno kvůli pandemii propouštět. Na druhou stranu se nezvyšovaly platy ani odměny. Firmy své týmy spíše optimalizovaly a snažily se je udržet v dění. Na začátku koronakrize po vylidnění pražského centra se obchodníci museli co nejrychleji přizpůsobit novým podmínkám a často umožnit svým pracovníkům práci z domu včetně pořízení nutného technického vybavení. „Vzhledem k nutnosti pracovat do velké míry z domova klademe důraz především na komunikaci se zaměstnanci, aby byli dostatečně zapojeni do dění ve firmě, neztratili kontakt s kolegy a podobně,“ doplňuje Jan Kotrbáček. 

Podnikatelé z centra Prahy nešetří chválou svých pracovních týmů, které se dokázaly semknout a ustát složitou dobu. Vyzdvihovali, že se jim podařilo zefektivnit práci a že zaměstnanci přistupují ke svým úkolům více kreativně a trpělivě. „Náš tým je nyní mnohem silnější a v každém ohledu flexibilnější než před pandemií,“ zdůrazňuje zástupce velkého módního domu.  

Pražské centrum se změní 

Jak budou podnikatelé z centra Prahy fungovat po koronavirové krizi? Většina věří, že podnikat budou dále buďto v rámci pokračujících změn a menší část stejně jako před krizí. „Svět nebude stejný jako před covidem, změna v oboru je nevyhnutelná a správná,“ vyjádřil se předseda SNMP a jednatel společnosti JAN Reality Jan Adámek.  

Přes polovinu dotazovaných si myslí, že se prostředí centra Prahy změní. Očekávají velmi pozvolný návrat turistů. Podle některých bude v centru menší zájem o pronájmy, což by mohlo ovlivnit celkovou výši nájmů v hlavním městě, která je podle některých neúnosná. Někteří respondenti dokonce věří, že by současná situace mohla přilákat více lidí, kteří by v centru Prahy chtěli žít a bydlet. „Byl bych rád, pokud by centrum bylo více orientováno na lokální obyvatele a z toho plynoucí rozšíření a zkvalitnění služeb,“ zmínil jeden z pronajímatelů nemovitostí v centru Prahy. 

Velká část dotazovaných je přesvědčena, že se výrazně obmění skladba nájemců obchodů. Některé značky centrum opouštějí a jiné přicházejí na jejich místo. Mezi členy sdružení panuje mírná obava, že přibudou nechtěné podniky, které mohou negativně ovlivnit ochotu lidí centrum Prahy navštěvovat. „Důležité je, aby se nezměnila kvalita a profil společností a nedošlo k degradaci dlouho budovaného kvalitního obchodního prostředíVěříme, že právě díky odchodu některých nevhodných maloobchodních konceptů z centra a příchodu nových perspektivních značek se pražské centrum více zkultivuje,“ zdůrazňuje Jan Kotrbáček. 

Věřím, že k určitým změnám dojde. Otázkou zůstává, jak dlouho změny vydrží. Bude záviset na tempu návratu turismu, obyvatel v centru pracujících, a především na lokální samosprávě,“ vyjádřil se zástupce poskytovatele realitních služeb.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující