Venkovní výstava pořádaná k 30. výročí sametové revoluce proběhne od 9. října do 4. listopadu tohoto roku v prostoru horního středového pruhu Václavského náměstí. Zahájena bude vernisáží dne 9. října od 17 hodin v prostoru výstavy. Venkovní výstava, kterou pořádá spolek Sdružení Nového Města pražského, a která byla zařazena mezi oficiální akce podpořené magistrátem hl. m. Prahy v rámci oslav 30. výročí Sametové revoluce, připomíná na 24 panelech období normalizace, a to přímo v prostoru Václavského náměstí prostřednictvím unikátních dobových fotografií z archivu ČTK. Na jednotlivých panelech budou prezentovány dobové fotografie odpovídající zvoleným tematickým okruhům, s popisky v českém a anglickém jazyce. Jako doprovodný program budou v rámci výstavy pořádané komentované prohlídky výstavy a vycházky po Václavském náměstí přibližující jak v letech 1969–1989 náměstí vypadalo. Výstava je pro veřejnost bezplatná, na vycházku s komentovanou prohlídkou je nutné se pro omezenou kapacitu předem registrovat. Projekt organizuje spolek Sdružení Nového Města pražského a je spolufinancován v rámci grantu Hlavního města Prahy a finančně podpořen také Městskou částí Praha 1. Autorem výstavy je Ing. arch. Petr Kučera.

„V letošním roce si připomínáme dvě významná výročí novodobých českých dějin. Prvním je upálení Jana Palacha v lednu 1969 a druhým pád komunistického režimu v listopadu 1989, související s pádem železné opony a rozpadem celého Východního bloku. Obě události rámují období tzv. normalizace, nastolené po násilném potlačení pražského jara vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968,“ uvádí Monika Vlková, projektová manažerka Sdružení Nového Města pražského. „Výstava je rámována klíčovými událostmi roku 1969 a 1989, jejichž kulatá výročí si letos připomínáme. Sleduje tak postupně narůstající odpor proti totalitnímu režimu, který vyvrcholil v listopadu 1989 právě na Václavském náměstí. Zároveň však ukazuje každodenní život v sedmdesátých a osmdesátých letech tak, jak se odvíjel v srdci Prahy na Václavském náměstí,“ dodává Monika Vlková.

Jan Palach se svým tragickým činem snažil vyburcovat národ, rychle se smiřující s novou politickou realitou a utahujícími se šrouby totalitního režimu. V tehdejší mezinárodní konstelaci se však nic změnit nemohlo, a tak se Palachův pohřeb stal symbolickým pohřbem celospolečenských nadějí v demokratizaci socialismu. O třicet let později se mezinárodní situace změnila a občanská společnost se znovu probudila. Sametová revoluce smetla komunistický režim a vrátila Československo mezi demokratické státy.

„Člověk musí bojovat proti tomu zlu, na které právě stačí.“ (Jan Palach, 1969)
„Kdy – když ne teď? Kdo – když ne my?“ (listopad 1989)

 

O pořadateli / O spolku
Sdružení Nového Města pražského vzniklo v roce 2005. Vyvíjí aktivity směřující ke kultivaci a rozvoji centra Prahy a zejména Václavského náměstí a jeho okolí jako klíčového veřejného prostoru naší země. Pečuje o něj a zároveň vyvíjí tlak na orgány státní správy a samosprávy, aby o něj pečovaly též. Členové spolku chtějí, aby jak centrum Prahy, tak i Václavské náměstí bylo místem, kde obyvatelé i návštěvníci Prahy rádi tráví svůj čas a na které můžeme být všichni hrdí Místo inspirující a důstojné.

Spolek zastupuje občany a dále významné firmy, obchody, banky, hotely, restaurace, paláce a rezidenty sídlící v trojúhelníku zájmové oblasti spolku vymezené Národním muzeem, ulicí Národní a Náměstím Republiky. Hlavním posláním spolku je péče o toto unikátní místo a jeho rozvoj. Jeho členové si uvědomují, že nedílným prvkem funkční společnosti je její občanský sektor, který vytváří aktivní občanskou společnost, která se má v případech nesprávného směřování věcí veřejných stát tlumočníkem postojů široké veřejnosti, upozornit na problémy a přispět k nápravě v těch případech, kdy se zásahy státu ukazují nedostatečné či škodlivé. Funkční občanská společnost pak zejména motivuje občany k tomu, aby se aktivně podíleli na fungování společnosti, na rozhodování či řešení problémů a posiluje jejich vědomí o sounáležitosti a odpovědnosti za věci veřejné jako „své věci“.
Spolek je aktuálně pověřen koordinací správy veřejného prostoru v lokalitě Václavského náměstí a ulic 28. října a Na Příkopě.

Historie

ZavřítPředchozíNásledující